Avantajlarımız

  • Her şeyden önce müşterinin ve projenin çıkarların en iyi şekilde koruyan objektif, deneyimli bir mal sahibinin temsilcisi olarak hizmet ederiz.
  • Genel proje maliyetlerini hizmet bedelimizden çok daha fazlası oranında azaltırız
  • Gelişmiş rekabetçi teklif verme, karşılıklı müzakere, değer mühendisliği, azaltılmış sipariş değişimleri, zamanın azaltılması ve gereksiz işlerin ortadan kaldırılmasını sağlarız.
  • Tüm katılımcıların tam ve sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi için proje irtibat görevlisi olarak hareket ederek iletişimi merkezleştirmiş oluruz.
  • Proje ve ekiplere yönelik tavsiyelerde bulunur ekiplerin en iyisini ortaya çıkarmalarını sağlarız.
  • Gerçekçi ve güvenilir bütçeler sağlarız.
  • Tasarım ve inşaat programını optimize eder ve hızlandırırız.
  • Karşılıklı avantajları ve dezavantajları dengeleme, müzakere ve standartta anlaşma yapma dahil olmak üzere çok etkili belge kontrolleri sağlarız.
  • Projeye dair tüm belgeleri nizami bir şekilde tutup gerekli arşivlemeyi gerçekleştiririz.
  • Gereksiz sorumluluklardan kurtarıp maliyet ve  zaman kontrolü sağlarız.