YAKLAŞIM

 • 01 Ön Tasarım ve Proje Kurulumu
 • 02 Konsept ve Şematik Tasarım
 • 03 Tasarım Geliştirme
 • 04 Planlama ve Onay
 • 05 İnşaat Dokümantasyonu
 • 06 Müteahhit Seçimi
 • 07 Sözleşme Yönetimi ve İnşaat
 • 08 İnşaat Sonrası
 
 

01 Ön Tasarım ve Proje Kurulumu

İlk adım, projenin genel hedeflerini ve gereksinimlerini belirlemektir. Bu aşamada alan
uygunluğu tespit edilir ve temel tasarım kriterleri oluşturulur.

02 Konsept ve Şematik Tasarım

Bu aşamada tasarım fikirleri daha detaylı olarak ele alınır. Konsept tasarımı ve şematik
tasarım, projenin ana hatlarını çizer ve işlevsel gereksinimleri karşılar

03 Tasarım Geliştirme

Konsept tasarımından yola çıkarak daha ayrıntılı çizimler yapılır. Bu aşamada malzeme
seçimi, yapısal hesaplamalar ve detaylandırma işlemleri gerçekleştirilir

04 Planlama ve Onay

Tasarımın son hali, ilgili otoriteler tarafından onaylanır. Bu aşamada proje yönetimi,
bütçe hesaplamaları ve izinlerin alınması da yer alır.

05 İnşaat Dokümantasyonu

İnşaatın başlaması için gerekli olan tüm teknik çizimler ve dokümanlar hazırlanır.
Bu, müteahhitlerin ve diğer paydaşların projeyi anlamalarını sağlar

06 Müteahhit Seçimi

İnşaatın gerçekleştirilmesi için uygun bir müteahhit seçilir. Bu aşamada sözleşmeler
imzalanır ve inşaatın başlaması için hazırlıklar yapılır

07 Sözleşme Yönetimi ve İnşaat

İnşaat süreci başlar ve proje yönetimi bu aşamada önemlidir. İnşaatın ilerlemesi takip
edilir ve gerektiğinde düzenlemeler yapılır

08 İnşaat Sonrası

Proje tamamlandığında, son kontroller yapılır ve teslimat işlemleri gerçekleştirilir.
Bu aşamada bakım ve kullanım talimatları da verilir

Avantajlarımız

 • Her şeyden önce müşterinin ve projenin çıkarların en iyi şekilde koruyan objektif, deneyimli bir mal sahibinin temsilcisi olarak hizmet ederiz.
 • Genel proje maliyetlerini hizmet bedelimizden çok daha fazlası oranında azaltırız
 • Gelişmiş rekabetçi teklif verme, karşılıklı müzakere, değer mühendisliği, azaltılmış sipariş değişimleri, zamanın azaltılması ve gereksiz işlerin ortadan kaldırılmasını sağlarız.
 • Tüm katılımcıların tam ve sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi için proje irtibat görevlisi olarak hareket ederek iletişimi merkezleştirmiş oluruz.
 • Proje ve ekiplere yönelik tavsiyelerde bulunur ekiplerin en iyisini ortaya çıkarmalarını sağlarız.
 • Gerçekçi ve güvenilir bütçeler sağlarız.
 • Tasarım ve inşaat programını optimize eder ve hızlandırırız.
 • Karşılıklı avantajları ve dezavantajları dengeleme, müzakere ve standartta anlaşma yapma dahil olmak üzere çok etkili belge kontrolleri sağlarız.
 • Projeye dair tüm belgeleri nizami bir şekilde tutup gerekli arşivlemeyi gerçekleştiririz.
 • Gereksiz sorumluluklardan kurtarıp maliyet ve  zaman kontrolü sağlarız.